BPlan Gewerbegebiet „Rübgarten II“ Burbach/Neunkirchen